فروشگاه های ما

در اینجا اطلاعات بیشتری برای فروشگاه های ما وجود دارد، لطفا در صورت تمایل با ما تماس بگیرید:

نام فروشگاهآدرس فروشگاهساعت کاری
فروشگاه چیستا الکترونیک شیراز- خیابان مشیرفاطمی- پاساژ قائم- طبقه 2 7135635477 شیراز

تلفن: 07132361178
ایمیل: info@echista.ir

دوشنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00

سه شنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00

چهارشنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00

پنج شنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00

شنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00

یک شنبه:  14:00-10:00 و 18:00-21:00