هاب تبدیل 1 به 5 سوکت خط تلفن

محصول جدید

تقسیم 1 به 5 سوکت خط تلفن

این هاب یا تقسیم دارای یک ورودی خط تلفن و هم‌چنین 5 خروجی خط تلفن ویژه‌ی گوشی تلفن شهری و کارتخوان بوده و در واقع تبدیل 1 به 5 تلفن به شمار می‌آید.
به زبان ساده ممکن است که در یک خانه نیاز به استفاده از چند گوشی تلفن و یا یک مودم ADSL به صورت هم‌زمان باشد. یا در یک فروشگاه نیاز به استفاده از چند کارتخوان و تلفن باشد که می توان 5 خروجی از این هاب تقسیم و تبدیل 1 به 5 تلفن گرفت.

جزییات بیشتر

4,000 تومان

اطلاعات بیشتر

تصویر تقسیم 1 خط تلفن به 5

تقسیم 1 به 5 خط تلفن

چگونگی کار کرد هاب سوکت خط تلفن

همان گونه که می بینید این تقسیم 1 به 5 خط تلفن یک سیم متصل به سوکت تلفن دارد که این را به پریز تلفن وصل کرده و سپس از 5 خروجی موجود روی آن می توانید 5 خروجی خط تلفن برای گوشی تلفن و کارتخوان بهره ببرید.

سوکت زنی سیم یا کابل تلفن

برای سوکت زدن یا اتصال فیش تلفن یا شبکه به  کابل شبکه یا سیم تلفن می توانید از آچار سوکت زن شبکه و تلفن موجود در فروشگاه چیستا الکترونیک بهره ببرید.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

هاب تبدیل 1 به 5 سوکت خط تلفن

هاب تبدیل 1 به 5 سوکت خط تلفن

تقسیم 1 به 5 سوکت خط تلفن

این هاب یا تقسیم دارای یک ورودی خط تلفن و هم‌چنین 5 خروجی خط تلفن ویژه‌ی گوشی تلفن شهری و کارتخوان بوده و در واقع تبدیل 1 به 5 تلفن به شمار می‌آید.
به زبان ساده ممکن است که در یک خانه نیاز به استفاده از چند گوشی تلفن و یا یک مودم ADSL به صورت هم‌زمان باشد. یا در یک فروشگاه نیاز به استفاده از چند کارتخوان و تلفن باشد که می توان 5 خروجی از این هاب تقسیم و تبدیل 1 به 5 تلفن گرفت.

3 محصولات دیگر در همان شاخه: